Muat Turun Borang
1) Borang Kerja Lebih Masa (ELM)
2) Borang Nota Minta
3) Borang Permohonan Penambahbaikan Sistem MyFIS
4) Borang Pindah Peruntukan (Virement)
5) Borang Permohonan ID
6) Borang Permohonan Perwakilan Kuasa
7) Borang Pembatalan Peruntukan(virement) **Sila Gunakan Kertas A4 Yang Berwarna Kuning**
8) Borang Permohonan Panjar Wang Runcit

© Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS) 2017